Scroll to top
  • CSB | Servicios Integrales de Empresa

El model de gestió de persones com a estratègia corporativa

Cada cop és més evident per a les empreses que gestionar el compromís és la clau per garantir unes bones relacions laborals i una reputació corporativa amb valor afegit.

El que ja no és tan fàcil és trobar la manera de fer que totes les accions que anem efectuant tinguin un fil conductor, que permeti que tinguin sentit i que es puguin anar adaptant a la realitat del moment.

Ara es parla molt de la construcció del “relat de l’organització” i això no és literatura, això és estratègia.

La gestió de les persones és una gestió estratègica i caldria tenir una bona visió de conjunt per tal de definir objectius i plans d’acció. No s’hi val amb poder atreure talent si després l’anem perdent o pitjor encara, no el sabem aprofitar mentre el tenim.

Cada aspecte de la gestió dels recursos humans requereix visió i sobretot un model clar que defineixi com fem les coses i per què.

Invertir temps en la reflexió estratègica requereix també invertir temps en repensar com estem gestionant les persones.

Montse Pichot

Post a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *