Scroll to top
  • CSB | Servicios Integrales de Empresa

Consultoria de Gestió


Solucions a les seves oportunitats

Els membres de C.S. Brokers Consultors Associats hem desenvolupat la nostra activitat professional en diferents empreses nacionals i multinacionals abans de concentrar el nostre esforç en CSB. Per això, els nostres professionals, a més de la formació acadèmica necessària, aporten una experiència en gestió real i contrastada.

Així, mitjançant la formació i participació en Comitès de Direcció, aportem un suport de gestió, visió i experiència, complementaris a la part operativa del nostre negoci i a l’experiència i coneixement dels nostres clients.

Les particularitats de l’empresa familiar són el nostre element. Podem, i ho fem, aportar una visió independent, compromesa i experta, compartint amb els gerents propietaris la presa de decisions i l’execució d’aquestes, sense limitar-nos al consell, actuem sobre aquest.