Scroll to top
  • CSB | Servicios Integrales de Empresa

Àrea de Recursos Humans

Comprèn, entre altres, els següents serveis:

  • Direcció externalitzada dels Recursos Humans

  • Elaboració de plans d'igualtat i assessorament en polítiques de conciliació

  • Assessorament en temes de gestió de persones

  • Disseny del Model de Gestió de Persones de l'organització

  • Selecció de perfils professionals

  • Definició de polítiques i estratègies de gestió

  • Gestió de conflictes i de les relacions laborals

Montse Pichot

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

Montse Pichot, ha desenvolupat amb èxit la seva carrera professional en la direcció externalitzada de Recursos Humans en entitats i companyies de reconegut prestigi, estructurant models de gestió operatius i eficaces que s'adaptin a les necessitats reals de cada organització. Experta mediadora, forma parte del Tribunal Laboral de Catalunya.
Organitzar el talent i les condicions de treball de tot l'equip, establir polítiques de conciliació, teletreball, salari per bandes, potenciar els valors corporatius i realitzar plans estratègics són la seva demostrada especialitat.